Over de rattery

Ai rattery is een kleine rattery met een groot hart voor dieren.
De doelstelling die ik heb met deze rattery is het fokken van gezonde en lieve ratten als huisdieren, en uiteraard ook vriendelijk voor kinderen.
De kleuren die wij voornamelijk fokken zijn Siamees (BES en RES), Burmees, Russisch Blauw, Mink en Agouti(en verdunningen daarvan), maar andere kleurtjes zijn niet uitgesloten. Wij hebben een aantal Effen en een aantal Essex/Bont lijnen. Qua vacht hoofdzakelijk gladhaar, maar zo nu en dan zal er een nest Rex gefokt worden. Oorstand voornamelijk gewoonoor, maar in een aantal lijnen kan ook Dumbo voorkomen, hier wordt echter niet specifiek op gefokt.
Het karakter, welzijn en de gezondheid van de dieren staat natuurlijk altijd voorop!

Dit zijn mijn richtlijnen, dus uitzonderingen zijn altijd daargelaten, en deze uitzonderingen zullen altijd door mij eerst goed zijn doordacht.
Ik fok niet met naakt, fuzz, of staartloze ratten, omdat deze "variëteiten" eigenlijk een handicap zijn voor de rat, en dit dus niet ten goede komt voor het welzijn van de rat.

De Vrouwtjes:
De vrouwtjes zijn voor een eerste nest bij voorkeur niet jonger dan 5 maanden en niet ouder dan 12 maanden bij dekking en moeten een minimaal gewicht tussen de 250 en 400 gram hebben, afhankelijk van lichaamsbouw, wanneer ze hun eerste nest krijgen. De vrouwtjes krijgen over het algemeen maximaal twee keer een nestje, meestal is dit gewoon 1, bij uitzondering 2.
De vrouwtjes bevallen bij ons niet in de groep, maar krijgen een apart plekje waar ze in alle rust hun nestje kunnen maken en de rittens opvoeden. Vanaf 2,5 week zwangerschap worden de aankomende moeders overgezet in een bevallingshok.

De Mannen:
Mannen kunnen worden ingezet vanaf een leeftijd van minimaal 7 maanden, mits er genoeg bekend is over zijn karakter, gezondheid en eventueel achtergrond. Zeer dominante of angstige mannen zullen niet worden ingezet voor de fok. De mannetjes mogen over het algemeen maximaal 5 keer een dekking doen, waarvan buiten de rattery maximaal 2 dekkingen. Mannen moeten minimaal 400 gram of meer wegen.

De Rittens:
De rittens worden op de dag van de bevalling gecontroleerd of alles goed is, en daarna de eerste paar dagen nog even met rust gelaten. Dit is tevens minder stressvol voor de moeder. Als het moedertje er comfortabel mee is, worden de rittens vanaf het eind van de 1e week al elke dag even in handen genomen, zodat ze snel aan geur en aanraking wennen.
Wanneer de rittens ongeveer 2,5 weekjes zijn, de oogjes open hebben en groot genoeg zijn, worden ze overgezet vanuit de bevallingskooi in een grote kooi met veel speelmogelijkheid, omdat dit de ontwikkeling stimuleert. Ook worden ze dan veel in handen genomen en gesocialiseerd. De rittens worden vanaf 4,5 week op geslacht gescheiden. De mannen krijgen dan 1 of 2 jongere volwassen mannen in de kooi, om de "rattentaal" te leren, zodat ze ook richting andere ratten gesocialiseerd worden.  Pas als de rittens 5 - 6 weken oud zijn mogen ze verhuizen. Ze zijn dan sterk genoeg zowel fysiek als mentaal om de verhuizing aan te kunnen.
Onze rittens worden niet BIJgevoerd, maar krijgen wel veel verschillende dingen aangeboden zodat ze alle nodige voedingsstoffen krijgen, en ze aan verschillende dingen wennen.
De rittens moeten een minimaal gewicht van 80 gram hebben voor ze mogen verhuizen.
Ik sluit niet per definitie stamboomloze ratten uit, omdat ik denk dat je daarmee ook goede ratten uit zou sluiten, maar ik ga wel zoveel mogelijk met stamboomratten fokken. Als ik met een stamboomloze rat wil fokken zal ik de dekking ook eerst goed overdenken. Verder kom ik toch vaak andere ratten tegen met "gaten" in hun stambomen. Ik kijk wel altijd eerst goed naar de gesteldheid en achtergrond van de rat voor deze in te zetten voor de fok. Ook houdt ik de rittens uit deze nesten en het nageslacht hieruit extra goed in de gaten, en bij het eerste teken van ongewenste erfelijke dingen zoals ziekte en gedrag zal ik deze lijn dan stoppen. Wel zal ik zoveel mogelijk proberen als ik een stamboomloze rat inzet deze met een rat met stamboom te kruizen, zodat in ieder geval van een kant wat bekend is. Stamboomloze mannen moeten het liefste minimaal 1 jaar of ouder zijn. Ook kijk ik naar de stambomen van ratten om lijnteelt/inteelt zoveel mogelijk te voorkomen. Wel kan ik besluiten lijnteelt te doen als ik weet dat het een goede gezonde lijn is, of om bijvoorbeeld meer te weten te komen over een stamboomloos ratje, maar dan is het wel van te voren goed overdacht.

Ik plan meestal twee nestjes tegelijk in plaats van nestjes die elkaar opvolgen, zo heb ik meer tijd voor de rittens, welke dan ook ongeveer dezelfde leeftijd hebben, en mocht er iets misgaan bij een van de nestjes dan kan het andere moedertje de rittens opvangen.


Veelgestelde vragen over de rattery
ZORG ALGEMEEN

Hoeveel volwassen dieren telt de rattery momenteel? Wat is het maximum aantal dat je ooit had en wat is het maximum aantal dat je ooit zou willen hebben en/of (voor jezelf!) verantwoord vindt en waarom?
- Momenteel ligt het aantal volwassen ratten rond de 10-15, dit is een gemiddeld tot klein aantal. Het maximum dat we ooit gehad hebben lag rond de 35, maar dit was gewoon erg veel. 20 is onze max, hierboven kunnen de ratten niet genoeg aandacht krijgen en is er ook te veel tijd nodig voor de verzorging om echt met de dieren bezig te zijn

Wat eten de volwassen bewoners van de rattery?
- De ratten krijgen als basisvoer een zelf gemengd hoofdvoer, op basis van het Shunamite-dieet. Daarnaast krijgen ze groente, fruit, brood, ei, pasta en andere lekkernijen

Krijgen (aanstaande/zogende) moeders ander/extra voer en zo ja: wat?
- De moedertjes krijgen gewoon hetzelfde voer, maar krijgen wel als extra's met mate brinta, kattenvoer, en andere eiwitrijke voeding.

Krijgen de rittens bijvoeding en zo ja: wat, vanaf welke leeftijd en wat is je reden hiervoor?
- Nee, de rittens krijgen geen speciale bijvoeding, niet meer dan wat de moeder krijgt. Tenzij er wegens omstandigheden bijvoorbeeld te weinig melk is, een heel groot nest, of een andere kans op ondervoeding. Maar niet standaard bijvoeding.

Als een moeder een ritten verstoot en er geen pleegmoeder voorhanden is, laat je dat dan aan de natuur over of zou je het ritten dag en nacht bijvoeden en proberen te redden?
- Afhankelijk van de situatie. Ten eerste zou ik eerst op zoek gaan naar een pleegmoeder, als dat niet lukt proberen te handvoeren, maar vaak met héle jonge rittens lukt dit niet goed. Proberen zou ik het wel. Maar ik plan juist om deze reden altijd 2 nesten tegelijk, als er bij de ene moeder iets mis gaat is er de andere om het op te vangen.

Hoe geef je de volwassen dieren voldoende aandacht en waaruit bestaat die aandacht?
- De volwassen ratten krijgen elke dag aandacht; ze worden geknuffeld als ze dat willen en mogen een tijdje loslopen in de kamer.

Hoe vaak krijgen de rittens aandacht en waaruit bestaat deze aandacht? Met hoeveel mensen komen de rittens in aanraking?
- De eerste 2 weken worden de rittens een paar keer per week uit de kooi gehaald en in handen genomen, zolang het moedertje dit toestaat en niet te gestresst raakt. Vanaf dat de oogjes open gaan gaan de rittens in een grote speelkooi en worden ze elke dag eruit gehaald. Ze worden geknuffeld en ze mogen op de tafel en vensterbank rondlopen. De rittens komen in aanraking met mijzelf en met alle reserveerders die langs willen komen.

Hoeveel tijd ben je in totaal kwijt aan je rattenhobby?
- Per dag minimaal een uurtje, behalve tijdens het verschonen, dan is het natuurlijk een hele dag. Als ik veel tijd vrij heb langer.

Op welke leeftijd worden de mannen uit het nest gescheiden?
- Op 4,5 weken worden de rittens gescheiden, ze gaan dan met een oudere geslachtsgenoot nog in een groep om verder te socialiseren.

Op welke leeftijd kunnen rittens worden opgehaald?
- Vanaf 6 weken mogen de rittens verhuizen. Ze zijn dan groot en sterk genoeg om de verhuizing aan te kunnen.

Indien er verschil is tussen de laatste twee: waarom kies je ervoor niet meteen na het spenen op te laten halen?
- Op 4,5 weken worden ze gescheiden omdat ze vanaf 5 weken al vruchtbaar kúnnen zijn. Het komt niet vaak voor, maar het is mogelijk dat er al een dekking plaatsvind en dit risico mag niet genomen worden. De rittens zijn dan echter nog "teveel" ritten en te jong om al te verhuizen. Ze gaan dus met een oudere rat in een groep om verder te socialiseren. Een kind kan met 14 ook al voor zichzelf zorgen, maar die schop je ook niet al om die tijd het huis uit.

FOKKERSKEUZES

Wat was je motivatie om een rattery te beginnen?
- Ik ben 13 jaar geleden begonnen met fokken. Er waren toen nog niet veel ratteries, en ik ben begonnen met hulp van bestaande ratteries (raggende mannen, bestaat nu niet meer). En gewoon omdat het heel erg leuk is, met de dieren bezig zijn, maar wel op een verantwoorde manier.

Hoe lang fok je al?
- 13 jaar dus, met een kleine tussenstop tussen mijn vorige rattery (de RisRatjes), en deze in. De keuze voor een nieuwe start was omdat na de tussenstop er geen van mijn oude lijnen meer in leven waren, en ik dus opnieuw begonnen ben.

Hoeveel nestjes heb je tot nu toe gehad?
Bij de RisRatjes A-L, bij Ai Rattery A-Z en vanaf dat moment geen nestletters meer. Muts en Pruts waren de eerste zonder nestletter, maar alleen de namen van de ouders.

Welke bijzonderheden (kleur, bouw, tekening, vacht) fok je en heb je in het verleden heb je gefokt en waarom die?
- Ik ben begonnen met Siamees, en daar ligt nog steeds mijn hart. Daarnaast vind ik gezondheid, en daarmee verbonden een mooie grote bouw, brede kop, mooi rond lichaam en niet dik, het belangrijkste. Qua kleuren vooral siamees, nu sinds kort burmees, blauw, mink en verwante kleuren, en de agoutikleuren. Eigenlijk alleen nog in gladharig en gewoonoor. Vroeger wel veel rex en dumbo gefokt, maar ik blijf de "originele" rat het mooiste vinden.

Welke factoren laat je meewegen in de keuze van de ouders? Welke niet?
- 1: Gezondheid van het dier
  2: Gezondheid van de nestgenoten en voorouders
  3: Bouw van ouderdieren
  4: Kleurcombinatie

Welke problemen kunnen er mogelijk voorkomen in je lijn(en)? Zijn er zaken die mogelijk op kunnen duiken, maar die nu (nog) niet als "familiekwaal" beschouwd worden?
- Achter de huidige lijnen zitten geen echte problemen. Hooguit sporadisch voorkomen van mamatumoren op late leeftijd, of dominantie bij een enkele rat, maar dit zijn geen veelvoorkomende zaken.

Zit er lijn- of inteelt in deze lijnen, zo ja hoeveel, door welke fokker en weet je wat de achterliggende gedachte achter die keuze is geweest?
-Achter sommige lijnen zit lijnteelt. De redenen hiervoor zijn verschillend. Onder andere de goede eigenschappen van een lijn behouden, meer te weten komen over een lijn, of om een lijn te versterken.

Hoeveel procent van een nest of lijn moet een bepaald probleem vertonen voor je een fokverbod erop afkondigt?
- Dit is zeer afhankelijk van de ernst en oorzaak van het probleem. Als het een levensbedreigende ziekte is op jonge leeftijd, of overdreven agressie bij een heel nest en bijvoorbeeld de ouders, dan direct. Maar een "lichter" probleem, wat vaak pas generaties later een patroon vormt, wordt dus ook later afgekondigd. Vaak proberen we dan met outcross of het probleem verdwijnt, zo niet dan alsnog een fokverbod.

Heb je wel eens een fokverbod op een nest afgekondigd en zo ja: waarom?
- Ja, ik heb eens vanwege hartproblemen en eens vanwege megacolon een fokverbod afgekondigd.

Is de rattery aangesloten bij een (fokkers) vereniging en zo ja: welke?
- Ja, wij zijn aangesloten bij de IRF, Rattenvereniging Rattonia en de kleindiervereniging.

Werk je samen met andere ratteries en zo ja: welke, hoe lang al en in welke vorm?
- Ik werk niet per definitie samen met een andere rattery. Ik heb "collega-ratteries" waar ik goed bevriend mee ben of veel mee omga, maar ik heb geen samenwerkingsverband met een andere rattery. "Samenwerken" is een begrip waar de meningen over verdeeld zijn. Sommigen vinden het al samenwerken als je een dekman of fokritten van een andere rattery hebt, anderen pas als je alles samen doet. Ik maak inderdaad gebruik van andere dekmannen en fokrittens, maar dit is nog geen samenwerking. Elke rattery is vrij in zijn doen en laten en denkwijze, en in die opzichten stel ik me ook niet verantwoordelijk voor andere ratteries, zelfs niet degene waar ik goed mee bevriend ben. Dus het korte antwoord op deze vraag is "Nee, ik werk niet samen".

Laat je wel eens een nestje bij een niet-rattery opgroeien? Waarop en hoe vaak worden beoogde pleegadressen beoordeeld?
- Ja, heel soms mag een nestje opgevoed worden door een ander, maar dan alleen mensen die ik goed ken, lang mee bevriend ben en ervaring hebben met ratten. Daarnaast moeten ze ook niet te ver weg wonen, voor als er iets mis gaat.  Uiteraard is het dan ook vereist dat ik minstens 2-dagelijks op de hoogte gehouden wordt van de rittens.

Wat zijn de kosten als ik met de ratjes die ik bij jou kocht bij je aanklop, omdat ze (om wat voor reden dat ook) herplaatst zouden moeten worden?
- Ik neem ten allen tijde ratten uit mijn nesten kostenloos terug, maar vaak vraag ik wel eventueel een kooi of toebehoren erbij, of een vrijwillige bijdrage.

Herplaats je in zo'n geval alleen de ratjes die van jou afkomen, of ook een eventueel kooigenootje? Vind je dat je mag eisen dat (alleen) jouw ratje(s) terug komt/komen als er sprake is van een band met kooigenoten?
- Eventuele kooigenooitjes worden uiteraard ook opgenomen om herplaatst te worden, en ze worden het liefst met zn allen tegelijk uitgeplaatst, tenzij het groepen groter dan 4-5 ratten zijn.

Heb je al eens ratten (eigen of van afnemers van je rattery) moeten herplaatsen en zo ja: wat was daarvan de reden en hoe heb je dat aangepakt?
- Ja, ik neem ten allen tijde ratten uit mijn nesten terug om deze te herplaatsen, en dit is ook al vaker voorgekomen. Deze ratten worden in principe hetzelfde geplaatst als de rittens, deze herplaatsers komen onder "direct beschikbaar" te staan. Soms komt het voor dat teruggekomen ratten gewoon in de rattery blijven wonen.

Doe je als rattery ook aan opvang, vakantieopvang of ga je naar shows of meetings met ratten? (Hoeveel contact hebben de ratten en de rittens met ratten/rittens van anderen?)
- Ja, wij doen ook (vakantie)opvang en shows, maar hierbij wordt ook goed op gezondheid gelet. Nieuwe ratten worden op ziektes en parasieten gecontroleerd, en opvangratten zitten in aparte kooien.  De rittens die uitgeplaatst gaan worden hebben geen contact met "vreemde" ratten, behalve eventueel die van de nieuwe eigenaar bij het ophalen.


PRIVACY

Hoe ga je om met mijn gegevens? Wie zullen ze in mogen zien?
- De persoonlijke gegevens zijn puur voor mijn eigen administratie, zo kan ik bijhouden waar alle rittens heen gaan, contact houden, én merken dat men serieus is over de reservering. Deze gegevens zullen nooit aan anderen getoond worden.

Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard? Worden ze na verloop van tijd vernietigd?
- In principe blijft de administratie altijd aanwezig, tenzij het al zo lang geleden is dat het nest geweest is en alle ratten minstens jaren overleden zijn, en deze lijn niet meer van belang is voor de huidige lijnen. Als u wilt dat uw gegevens verwijderd worden kunt u dit natuurlijk aangeven, nadat de ratjes overleden zijn.